Background Image

GOVORNICI

dio1

 

Dr Uroš Svete

 

Generalni direktor Direkcije za informaciono društvo u Ministarstvu javne uprave Slovenije

 

 

uros

Uroš Svete je svestrani stručnjak u oblasti studija odbrane i bezbjednosti, analize konflikata i savremene vojne istorije. Uroš ima veliko iskustvo u nastavi na postdiplomskim i diplomskim studijama na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Trenutno je vršilac dužnosti generalnog direktora u Direkciji za informaciono društvo, u Ministarstvu javne uprave Slovenije.

Do 2018. godine obavljao je funkciju profesora na studijama odbrane na Fakultetu društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani.

Uroš je bio član Senata Fakulteta društvenih nauka (2011–2017), kao i trener EU kurseva za upravljanje kriznim situacijama u okviru Evropske inicijative za novo civilno upravljanje krizama (ENTRI).

Gospodin Svete je član mnogih međunarodnih projekata, kao i autor mnogih naučno istraživačkih radova.

 

 

 

dio2

 

 

Organizator konferencije

 

 

 

 

Pokrovitelj

 

 

Partneri