Background Image

GOVORNICI

dio1

 

Ph.D. Miodrag Mihaljević

 

zamjenik direktora Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i rukovodilac Nacionalnog centra za bezbjednost i privatnost u digitalnom prostoru

 

 

miodrag

Miodrag J. Mihaljević je istraživač, profesor i zamjenik direktora Matematičkog instituta, Akademiji nauka i umetnosti u Beogradu, kao i šef Nacionalnog Centara za sajber bezbjednost i privatnost.
Njegove stručne teme odnose se na kriptologiju (dizajn i procjena bezbjednosti kriptografije simetričnog ključa), određene elemente sajber bezbjednosti i privatnosti i blockchain tehnologije.

Profesor Mihaljević, ima dugogodišnje iskustvo i učešće u mnogim nacionalnim i međunarodnim projektima, uključujući akademske i vladine institucije.
Takođe, ima aktivnu saradnju sa međunarodnim institucijama u Japanu, SAD, EU, Indiji i Singapuru. Dr Mihaljević je od 2014. godine član Akademije Europaea sa sjedištem u Londonu i dobitnik je nagrade Srpske akademija nauka i umetnosti za desetogodišnji naučni rad i dostignuća (u 2013. godini).

 

 

 

dio2

 

 

Organizator konferencije

 

 

 

 

Pokrovitelj

 

 

Partneri