Background Image

GOVORNICI

dio1

 

Milan Sekuloski

 

menadžer projekta / viši savjetnik u Ženevskom centru za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF).

 

 

milan mne

Milan Sekuloski ima preko 15 godina iskustva u upravljanju projektima, u istraživanju i savjetovanju o pitanjima vezanim za upravljanje u sektoru sigurnosti za regiju Zapadnog Balkana, s posebnim naglaskom na izgradnju kapaciteta za sajber bezbjednost i strateško upravljanje.

Od 2011. g. Sekuloski je nacionalni menadžer projekta / viši savjetnik u Ženevskom centru za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF). Od jula 2018. godine radi na implementaciji projekta „Unapređenje sajber-bezbjednosti na zapadnom Balkanu“ koji finansira Velika Britanija.

Prije angažmana u DCAF-u, Milan je radio u Oružanim snagama (Mornarici), Parlamentu, kao i sa nacionalnim i međunarodnim vladinim i nevladinim zainteresovanim stranama ( OSCE, Međunarodna sigurnosna informaciona služba Europe, Švedska nacionalna policija i DCAF).

Milan je magistar političkih nauka na Univerzitetu u Lidsu, u Velikoj Britaniji (Chevening Scholar 2005/2006). Završio je i Vojnu akademiju Srbije i Crne Gore (2003).

 

 

 

dio2

 

 

Organizator konferencije

 

 

 

 

Pokrovitelj

 

 

Partneri