Background Image

GOVORNICI

dio1

 

Francisco Mendes Luis

 

rukovodilac EC3 odsjeka, Evropski centar za sajber kriminal Europol

 

 

francisco

 

 

 

Francisco se poslednjih 27 godina usavršavao i radio u oblasti ICT-a. Diplomirao je na informatičkom menadžmentu i kompjuterskim naukama, kao i na informatičkom inženjerstvu.

Profesionalnu karijeru započeo je kao administrator sistema u javnoj bolnici, a 1999. godine je postao član policije Judiciaria (Portuguese Judicial Police).

U Europolu je počeo da radi od oktobra 2013. godine kao stručnjak za kibernetički kriminal, viši specijalista iz ove oblasti je postao u avgustu 2014. Godine.

Trenutno je rukovodilac tima za analizu kiborg projekta u Europolu EC3 (Evropski centar za kibernetički kriminal).

 

 

 

dio2

 

 

Organizator konferencije

 

 

 

 

Pokrovitelj

 

 

Partneri