Background Image

GOVORNICI

dio1

 

dr.sc. Damir Trut

 

član Nacionalnog savjeta za kibernetičku sigurnost i pomoćnik ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske

 

 

damir

Dr.sc. Damir Trut je član Nacionalnog savjeta za kibernetičku sigurnost i pomoćnik ministra unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Kao pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, gospodin Trut je odgovoran za poslove sajber bezbjednosti, obavljanje administrativnih i profesionalnih zadataka vezanih za uspostavljanje sistema civilne zaštite, zadužen je za poslove radiološke i nuklearne sigurnosti, kao i za međunarodnu saradnju u oblasti civilne zaštite. Takođe, on je zadužen za planiranje, razvoj, upravljanje, održavanje i praćenje tehničkih sistema.

Doktorirao je na Univerzitetu modernih znanosti - CKM Mostar, na Odsjeku za sigurnosne studije.

Gospodin Trut ima dugogodišnje iskustvo u menadžmentu na više nivoa, kao i u rukovodstvu i komandi koje je stekao tokom svog vojnog angažmana. Član je i rukovodilac raznih odbora, organizacionih odbora i vježbi u Republici Hrvatskoj.

 

 

 

dio2

 

 

Organizator konferencije

 

 

 

 

Pokrovitelj

 

 

Partneri